سامانه ملی شطرنج
خوش آمدید

شماره تماس پشتیبانی:
02188951512 داخلی 108
تمامی رای دهندگان می‌بایست با کامپیوتر و فقط از مرورگر (Firefox) برای ورود به سامانه استفاده نمایند.branding logo